داوران بازبين دومين جشنواره پانتومييم معرفی شدند

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده

به گزارش هروتا ، دبیر دومين جشنواره پانتوميم  اظهار داشت: مجيد سرني زاده ، عليرضا داوري ، رضا آزاد دريايي برای بازبینی آثار دومين جشنواره پانتوميم انتخاب شده‌اند.

وی در ادامه گفت: بازبینی آثار درتاريخ 27 و28 بهمن انجام مي شود.

به داوران بازبين دومين جشنواره پانتومييم معرفی شدند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...