نشست دكتر احمدمرادي نماينده مردم هرمزگان درمجلس شوراي اسلامي با هنرمندان تئاتر

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده

گفتگو با دكتراحمدمرادي نماينده مردم هرمزگان ونایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

به نشست دكتر احمدمرادي نماينده مردم هرمزگان درمجلس شوراي اسلامي با هنرمندان تئاتر امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...