گفت و با جواد انصاری نویسنده وکارگردان،بازیگرتئاترهرمزگان

گفت و با جواد انصاری نویسنده وکارگردان،بازیگرتئاترهرمزگان

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره گفت و با جواد انصاری نویسنده وکارگردان،بازیگرتئاترهرمزگان

گفت و با جواد انصاری نویسنده وکارگردان تئاتر
جواد انصاری ازهنرمندان فعال تئاتر هرمزگان و سرپرست گروه دیدرس تئاتر بندرعباس است ودارای تحصیلات سینما می باشد وسال ها به عنوان نویسنده وکارگردان ،بازیگردرعرصه تئاترفعالیت دارد .

جواد انصاری کارگردان 38 ساله هرمزگانی پیش از این نمایش هایی چون”سلسله موش ها”،”شکار سپید”، “دندان کرم” قرنطینه ،لولوی آوازخوان “.و …را کارگردانی کرده است

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های گفت و با جواد انصاری نویسنده وکارگردان،بازیگرتئاترهرمزگان