اجراهای روز اول ودوم جشنواره مونولوگ خلیج فارس

اجراهای روز اول ودوم جشنواره مونولوگ خلیج فارس

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره اجراهای روز اول ودوم جشنواره مونولوگ خلیج فارس

فیلم اجراهای روز اول جشنواره مونولوگ خلیج فارس (گفت وگوبا دریا)ازقسمت پایین دنبال کنید

1-کفر/ نویسنده ماتئی ویسنی یک /مترجم مجیدسرنی زاده /بازیگر”آرمین حودستان بندرعباس

2-آبستر دردها /اقتباس ازداستان چادری برای نجمه /بازیگر ،حسن سلامتی هرمزی /کارگردان محمدسایبانی /جزیره هرمز

3-دایره/نویسنده: ماتئی ویسنی یک/مترجم “مجیدسرنی زاده/بازیگر “افسانه خودستان ازبندرعباس

4-چوک دریا/نویسنده زهرا سلامتی کارگردانی محمد سلامتی /بازیگر زهرا سلامتی

5-یک ربع آخر/نویسنده، بازیگر و کارگردان: هانیه نخجیرگان ازبندرعباس

6-جادوی جارو/نویسنده محمدرضا خردمند/کارگردان وبازیگر “مهران آقایی/شهرستان رودان

 

فیلم‌های پیشنهادی

فصل های اجراهای روز اول ودوم جشنواره مونولوگ خلیج فارس

نمایش کفر

نویسنده ماتئی ویسنی یک /مترجم “مجیدسرنی زاده /بازیگر”آرمین حودستان بندرعباس

نمایش آبستر دردها

/اقتباس ازداستان چادری برای نجمه /بازیگر ،حسن سلامتی هرمزی /کارگردان محمدسایبانی /جزیره هرمز

نمایش دایره

نویسنده: ماتئی ویسنی یک/مترجم “مجیدسرنی زاده/بازیگر “افسانه خودستان ازبندرعباس

نمایش یک ربع آخر

/نویسنده، بازیگر و کارگردان: هانیه نخجیرگان ازبندرعباس

نمایش جادوی جارو

نویسنده محمدرضا خردمند/کارگردان وبازیگر “مهران آقایی/شهرستان رودان

چوک دریا

بازیگر زهراسلامتی

فرصتی دوباره

ابوالقاسم احدیان

درهم

سیدمیلادآل عبایی

نمایش آکواریومی برای کوسه ها

نویسنده سعیدحسن اده /کارگردان کاظم قاسم زاده /بازیگر: ابراهیم لشکری/شهرستان حاجی آباد

نمایش نمیدونی اون بیرون چه خبره..

نمیدونی اون بیرون چه خبره../نویسنده،کارگردان واجرا: آناهیتا مولفی ازبندرعباس

نمایش آنالیز

نویسنده عدالت فرزانه /گارگردان ناصرعابدینی /شهرستان رودان

دیدگاه‌های اجراهای روز اول ودوم جشنواره مونولوگ خلیج فارس