گفت‌وگو با فاطمه هاشمی؛ دختری که به سرطان باج نداد!

گفت‌وگو با فاطمه هاشمی؛ دختری که به سرطان باج نداد!

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره گفت‌وگو با فاطمه هاشمی؛ دختری که به سرطان باج نداد!

من با تمام سختی‌هاباسرطان می جنگم

 

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های گفت‌وگو با فاطمه هاشمی؛ دختری که به سرطان باج نداد!