مستند رنج و سر مستی “نگاهی به هفتاد سال زندگی منصور نعیمی

مستند رنج و سر مستی “نگاهی به هفتاد سال زندگی منصور نعیمی

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره مستند رنج و سر مستی “نگاهی به هفتاد سال زندگی منصور نعیمی

مستند رنج و سر مستی “نگاهی به هفتاد سال زندگی منصور نعیمی

نگاهی به هفتاد سال زندگی منصور نعیمی هنرمند و عکاس هرمزگانی

 

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های مستند رنج و سر مستی “نگاهی به هفتاد سال زندگی منصور نعیمی