اعترض هنرمندان به تغییرکاربری پلاتودریا

اعترض هنرمندان به تغییرکاربری پلاتودریا

امتیاز سینما امتیاز داده نشده
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره اعترض هنرمندان به تغییرکاربری پلاتودریا

گزارش هروتا” اعتراض هنرمندان ازنحوه واگذاری سالن تخصصی تئاتر (پلاتودریا) وتغییر کاربری این سالن

فیلم‌های پیشنهادی

دیدگاه‌های اعترض هنرمندان به تغییرکاربری پلاتودریا