تئاتر

قاردرقاره

درباره قاره در قاره

-Altar

 نمایش: قاره درقاره شرکت کننده درسی وسومین جشنواره تئاتر استانی استان هرمزگان

نویسنده: خالد رحیمی

کارگردان: علی رحیمی

زمان: 75 دقیقه

بازیگران: خالد رحیمی، حامد رحیمی، غزل کرمشاهی ، محمداختیاری، زینب ترکمانی ، فاطمه رنجبری، حسن درویشی و حمید بهرامی،هستی استخری

خلاصه نمایش: چند نفر زن ومرد در  اصطبل قدیمی گیر کردند که بعد از درگیری وکش مکش فراوان میان آنها متوجه اتفاقات عجیبی

پرداخت و مشاهده نمایش

قاردرقاره

جهت مشاهده تئاتر ابتدا پرداخت کنید، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

صدا ها :حسن درویشی ،حمیدبهرامی
نور صدا :حسن درویشی
موسیقی : محمد رنجبری
طراح صحنه:عباس رحیمی
طراح لباس:فاطمه رنجبری
طراح پوستر:نجمه خاوری
مدیر صحنه: ساناز گلزاری
مدیر اجرایی:سلمان کریمی

هرمزگان
سی و سومین جشنواره استانی

دیگر نمایش ها